Välkomna

Landskronamoderaterna håller årsmöte och alla medlemmar är varmt välkomna.


Datum: Torsdagen den 28 februari
Tid: Mötet börjar kl. 18:30 men det bjuds på fika från kl. 18:00
Plats: LINC – Föreningsgatan 217 i Landskrona

Vi kan glatt meddela att mötet kommer att börja med att Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, berättar om näringslivet och olika kommande evenemang i Landskrona.

Årsmötet kommer där efter att välja ny styrelse samt verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för 2018 kommer att redovisas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, Totalt 9 ledamöter
Emil Tingström Ordförande, omvalTorbjörn
Brorsson Vice ordförande, omval
Hans Raita Omval *
Ingrid Jerlsten Omval
Jan-Åke Lindström (Senioransvarig) Omval
Martina Roslund Omval
Annika Segerlund Omval
Ulrika Dakouri (M-kvinnoansvarig) Nyval
Anderas Langhammer Nyval

Revisorer
Johan Steen Omval
Anders Persson Nyval

Revisorsersättare
Björn O Persson Omval **
Björn Falk Omval

Valberedningens förslag, val av ombud till förbundsstämma

1. Att välja Emil Tingström, Torbjörn Brorsson, Hans Raita, Ingrid Jerlsten, Jan ÅkeLindström, Martina Roslund, Annika Segerlund, Ulrika Dakouri och AnderasLanghammer till ombud till förbundsstämma 2019 för Moderaterna i Skåne.

2. Att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ombud samt ersättare vid
behov.

*Erik Raita deltog ej i beslutet
**Björn O Persson deltog ej i beslutet

Valberedningen har bestått av Erik Frank, Björn O Persson, PederWeibull, Erik Raita och Margareta de Neergaard.

För parkering: Se bild

Varmt Välkommen!
Landskronamoderaternas Styrelse/Emil Tingström, ordförande
emil.tingstrom@gmail.com alt. 0707 20 15 10


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen