Toppkandidater 2022!

Valåret är äntligen här och Landskronamoderaternas medlemmar har sagt sitt. I december 2021 fastställdes valsedeln till kommunfullmäktigevalet och här på sidan presenteras valsedeln i sin helhet och du får en chans att lära känna toppkandidaterna.

Torbjörn Brorsson, kommunalråd

“Landskrona har utvecklats på ett fantastiskt sätt de senaste åren och Moderaterna är en stor del i denna utveckling. Vi står för en politik med både hjärta och hjärna. Vi är inte rädda för att ställa krav och ha förväntningar, men likväl ska vi ha en omsorg om dem som behöver det. Våra äldre och våra barn och ungdomar ska prioriteras, men vi ska också ha en värdig social omsorg.
Under moderaternas ledning har vi lyckats minska socialbidragen med 35 % och samtidigt har vi lyckats få ned arbetslösheten. Nästa steg är att vi ska utveckla vårt samarbete med våra företag. Ett prioriterat område är också stadens föreningsliv och vi ska åter vara en kommun som förknippas med ett rikt idrottsliv.”

Torbjörn är idag kommunalråd i Landskrona, ordförande i Individ- och familjenämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i Landskronamoderaternas styrelse. Torbjörn kandiderar även till regionfullmäktige 2022.

Annika Segerlund, föreningsordförande

“Jag valde aktivt att flytta mig och familjen till Landskrona kommun (Asmundtorp) 2009 från Lund, för att Landskrona var och är en kommun med stor potential och vi tar oss an samhällsproblemen med visioner och mål för en bättre framtid. Den resan vill jag fortsätta vara en del av! Som aktiv politiker vill jag verka för:
– att Landskronaborna ska vara och känna sig tryggare!
– att eleverna i skolan, oavsett ålder, förutsättningar eller bakgrund, når bättre studieresultat!
– att fler är med och bidrar till mer, dvs att vi ökar antalet jobbtillfällen och att fler i Landskrona arbetar och försörjer sig själv!”

Annika är idag Landskronamoderaternas ordförande. sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Personalutskottet. Annika kandiderar även till riksdagen 2022.

Carina Zachau, regionråd

“För mig är det viktigt med fokus på medborgaren och nyttan för denne. Det är viktig med ordning och reda. Det omfattar alla områden inom kommunen men framför allt ekonomin, där vi ska förvalta medborgarnas pengar på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Skola, vård och omsorg är de självklara grundstenarna i kommunal politik men andra viktiga frågor är infrastruktur och en hållbar planering för framtiden. Det finns ett antal utmaningar framöver, både nationellt och lokalt. Det behövs kraftfulla åtgärder för att kommat till rätta med den ökade brottsligheten och det grova våldet som har eskalerat.”

Carina är idag regionråd i Skåne, sitter i Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Svensk kollektivtrafik, är vice ordförande i förbundsstyrelsen Moderaterna Skåne. Carina kandiderar även till regionfullmäktige 2022.

Peder Alberoth

“Företagsledare, entreprenör, rekryteringskonsult, fd försäljningschef med ett mångårigt ledarskap även inom idrottslivet, som inom politiken brinner för frågor som idrott, föreningsliv och folkhälsa, skolan, trygghet och näringsliv samt gärna bidrar med sina erfarenheter kring att bygga framgångsrika lag. Gift trebarnspappa som gärna själv idrottar (golf, innebandy, footgolf, skidåkning) men som också gillar att vara åskådare på läktaren eller framför TV:n i villan i centrala Landskrona.”

Peder är idag ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i Teknik- och Fritidsnämnden samt ledamot i styrelsen för Landskrona Energi AB och Landskrona Kraft AB. Peder kandiderar även till regionfullmäktige 2022.

Martina Roslund

“Jag inledde mitt politiska engagemang 2010 för att förändra, påverka och vara en del av Landskronas utveckling. Nu söker jag ert förtroende för att fortsätta bedriva Moderat politik. I kommunpolitiken försvinner lätt våra ideologiska grundstenar, frihet och ansvar. Jag vill arbeta för en politik som utgår från att varje enskild individ bäst är lämpad att bestämma över sitt liv, men att samma individ också bär ansvaret för detsamma. En politik som verkar för de särskilt utsatta i samhället, med tron på individens unika förutsättning och möjlighet. Mina hjärtefrågor berör social omsorg, utbildning och ett tryggt & framgångsrikt Landskrona.”

Martina är idag ledamot i Landskronamoderaternas styrelse, sitter i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valutskott samt är ledamot Individ-och familjenämnden.

Sven Persson

“Verksam i lokalpolitiken sedan 2015. Besitter stor erfarenhet av att leda större industriorganisationer både inom landet och internationellt. Har ett pragmatiskt förhållningssätt och anser att för utveckling av samhällen krävs medel och resurser. Dessa skapas nästan uteslutande i näringsliv och genom företagande varför främjande av detta är viktigt. Jag ser mitt uppdrag som att göra vad som är möjligt för att tillse att vi – alla Landskronabor – får maximal utväxling på varje tillskjuten skattekrona. Detta för att kunna fortsätta utveckla Landskrona med ökad trygghet, attraktiva bostäder, bra skolor och äldreomsorg samt tillförande av nya arbetstillfällen”

Sven är idag vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, ordförande i Landskrona Hamn AB och sitter i Kommunfullmäktige.

Hela valsedeln 2022 till kommunfullmäktigevalet:

 1. Torbjörn Brorsson, Landskrona
 2. Annika Segerlund, Asmundtorp
 3. Carina Zachau, Sankt Ibb (Ven)
 4. Peder Alberoth, Landskrona
 5. Martina Roslund, Landskrona
 6. Sven Persson, Landskrona
 7. Ulf Carlsson, Landskrona
 8. Hans Raita, Landskrona
 9. Agneta Björck Linné, Landskrona
 10. Kenneth Görtz, Landskrona
 11. Simon Barter, Landskrona
 12. Johan Sten, Asmundtorp
 13. Staffan Blonde, Landskrona
 14. Karl-Johan Bergstrand, Asmundtorp
 15. Pelle Persson, Asmundtorp
 16. Stefan Lindbäck, Landskrona
 17. Ingrid Jerlsten, Landskrona
 18. Birgitta Persson, Landskrona
 19. Emil Tingström, Landskrona
 20. Ewa Löfvendahl, Landskrona
 21. Jan-Åke Lindström, Landskrona
 22. Anders Persson, Landskrona

Tappade uppkopplingen