Från 0 till 100

Skola

Alla i skolan ska vara trygga och kunna fokusera på kunskap och lärande. Måluppfyllelse i skolan är inte ett självändamål utan en förutsättning för en hoppfull framtid. Skolan är en av samhällets viktigaste investeringar.

Detta vill vi göra:

  • Extra undervisningstid i skolan. Utöka tiden för de som inte uppnår de nationella målen.
  • Minst en pulshöjande aktivitet (idrott, skapande skola etc.) per dag för alla elever i grundskolan.
  • Fokus på personalhälsan och rektorernas ledarskap.
  • Förbättra lärarnas och elevernas arbetsmiljö på de kommunala skolorna.

Det ska vara gott att bli äldre i Landskrona

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla.

Respekt – Omtanke – Lyhördhet!

Detta vill vi göra:

  • Bygga ett trygghetsboende i Glumslöv.
  • Färre antal ”ansikten” och bättre kontinuitet i hemtjänsten.
  • Omsorgen i Landskrona ska vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Möjlighet för matleverans till personer som har hemtjänst.
  • Mer och bättre stöd för anhörig som vårdar närstående.
  • Hyresgäster på äldreboenden och gruppboenden ska ha tillgång till bredband och internet.
Tappade uppkopplingen