Kommunikation

Landskrona är mer än Landskrona 

M_Dans på brygganAv Landskronas invånare bor ca en tredjedel i områden som ligger en bit ut från den egentliga staden. Ändå pratas det för lite om byarna och det vill vi ändra på.

Våra största byar, Glumslöv och Häljarp, är idag populära ställen att bo på. Bägge orterna har pågatågsstation och livsmedelsbutik.  Gemensamt för många boende här är att man inte riktigt känner sig hemma i Landskrona och det är lättare att åka till andra städer, framför allt eftersom tåget stannar så långt från centrum.

Vi vill satsa på de saker som är nödvändiga för att byarna ska behålla sin dragningskraft. Det behövs ombyggnader av en del cykelstråk för att göra det lättare för både barn och vuxna att ta sig till skola och arbete på ett säkert sätt. Trafiken upplevs störande och vi behöver göra mer för att minska störningarna, till exempel genom bullerskydd och i vissa fall ombyggda gator.

I en del byar upplever man att servicen utarmats. Vi vill se över möjligheterna att utforma små centrum där det blir naturliga mötesplatser, och bevara och utveckla den kommunala servicen.

Detta vill vi göra:

  • Knyta ihop cykelvägarna mellan byarna och staden
  • Förbättra gatubelysningen i byarna
  • Ta fram strategier för byarna där vi tillsammans med invånarna slår fast hur byarna ska utvecklas
  • Minska störningarna från genomfartstrafiken och från motorvägen
  • Ta fram en bussvision som ska underlätta för den som vill åka kollektivt
Tappade uppkopplingen