Skola

Utbildning och aktivt liv

M_195-9501_IMGEn bra utbildning blir allt mer nödvändig. Vi vill ge barn som växer upp i Landskrona bästa tänkbara start på karriären och strävar efter att grundskolan ska bli bland de bästa i Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs en studie- och yrkesvägledning som stöttar elever och föräldrar. Dessutom är det viktigt att erbjuda deltagare i våra vuxenutbildningar större möjligheter att välja sin egen inriktning för ett snabbare inträde i arbetslivet.

En aktiv fritid har ett stort värde för de allra flesta. Vi har redan satsat pengar på att upprusta teatern och idrottsplatsen.  Vi vill fortsätta att se över de anläggningar vi har så att de hålls i ett gott skick och att nya behov och önskemål som finns får en lösning.

En allt för stor andel människor i Landskrona har inte en fast förankring på arbetsmarknaden. Man hankar sig fram på vikariat, småjobb eller offentligt stöd. Ett arbete handlar inte bara om vilken inkomst man har, utan i lika stor utsträckning vilket socialt nätverk man har. Det sociala sammanhanget spelar stor roll för hur vi mår.  Moderaterna vill förbättra chanserna för människor att ta sig in på arbetsmarknaden, i första hand med utbildning.

Detta vill vi göra:

 • Skapa en grundskola som platsar på topp 10 i Sverige
 • Förstärka och bredda studie- och yrkesvägledningen i skolan
 • Aktivera SFI-eleverna genom att teori och praktik varvas
 • Införa kundvalssystem i vuxenutbildningen
 • Starta försök med uppdragsutbildning som ett samarbete mellan stad, utbildare och arbetsgivare
 • Utveckla Karlslundsområdet till en modern fritidsanläggning
 • Bygga en ny idrottshall i Norra Borstahusen för både skolan och idrottsföreningarna
 • Bygga ett nytt Kallbadhus som är tillgängligt för allmänheten
 • Utveckla en vandringsled längs med Öresund
 • Förbättra stadens lekplatser
 • Samarbeta med föreningar och organisationer kring ungdomar som behöver insatser för att motiveras till ett liv utan kriminalitet
Tappade uppkopplingen