Integration och invandring

Landskrona är en stad full av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integration behöver vi ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Landskrona för att bygga sig ett nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig språket och komma i egen försörjning. Språket, utbildning och arbete är vägen in i vårt samhälle.

Detta vill vi göra:

  • Integrationsplikt, med förstärkt samhällsinformation till nyanlända.
  • Införa ett lokalt tiggeriförbud.
  • Utbildning – förstärka SFI som kombinerar utbildning och praktik.
  • Ställa tydligare krav men också finna ett sätt att skapa förebilder.
Tappade uppkopplingen