En röst till

Moderaterna har sagt ja till Europasamarbetet sedan 1961. Vi har alltid älskat Sverige, men också förstått att Sverige är en del av Europa och att vi blir bättre och starkare tillsammans med andra. Moderaterna är en konstruktiv kraft i Europasamarbetet. Vi fokuserar på att lösa EU:s gemensamma problem – för att också kunna ta fasta på våra gemensamma möjligheter.

Vi måste arbeta för ett tryggare Europa. För att det ger ett tryggare Sverige. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. Och den ska definitivt inte gälla terrorister. Europas polis- och säkerhetssamarbete ska stärkas, ges nya befogenheter och större resurser.

Vi behöver en klimatpolitik som tar frågan på det allvar som klimatet förtjänar. Därför vill Moderaterna bygga ut Europas effektiva handel med utsläppsrätter. Europa måste också elektrifieras och då krävs mer förnybar energi och mer kärnkraft.

Den tredje stora frågan för vår tids Europa är en kontrollerad och förutsägbar invandringspolitik. Dagens system är varken rättssäkert eller rättvist. Vi måste ha kontroll över Europas yttre gränser. Moderaterna vill att det gemensamma gränsskyddet ska stärkas och att asyl prövas direkt vid den yttre gränsen.

Och så behöver vi ett EU för företagande, handel och nya jobb. Europa byggs starkt av arbete, entreprenörskap, forskning och innovation. Inte av nya europeiska skatter eller omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna. Vi moderater säger nej till att flytta makt över arbetsmarknad och välfärd från Sverige till Bryssel.

Det här är Moderaternas roll i Europa. Vi fokuserar på hur Europa kan utvecklas och lösa relevanta samhällsproblem. Sverige är med i EU för att det gör oss till ett bättre, rikare och starkare land. För att det med gemensamma krafter gör oss tryggare. Och för att vi vill vara med och ta gemensamt ansvar för Europas framtid.

/Tobé och Kristersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen