Styrelsen

Ordförande
Emil Tingtröm

Bor vid: Rådhustorget
Sysselsättning: Utbildare vid Landskrona Yrkeshögskola och bedriver sommarläger för ungdomar.
Politiskt mål med Landskrona: Att alla som bor och verkar i Landskrona ska mår bra på deras egna villkor.
Vill även fokusera på närheten till alla grönområden, havet och stadens vackra arkitektur.

Vice ordförande
Torbjörn Brorson

Sysselsättning: Kommunalråd och Arkeolog
Mål för Landskrona: Ta vara på den mångkulturella staden och se till att våra ungdomar har meningsfull fritid och bra skola. Att fokusera på det goda i kommunen och vidareutveckla allt det positiva.

Ledamöter
Hans Raita (Kassör)

Bor i: Esperanza
Sysselsättning: Civilekonom. Ledamot i Stadsbyggnadsnänmden, ersättare i LSRs styrelse
Mål för Landskrona: Fortsätta den positiva utvecklingen avseende skola, bostäder och inte minst integration inom alla områden.

Ewa Löfvendahl, (MQ)
Sysselsättning: medicinsk sekreterare
Bor i: centrum.
Jag vill fortsätta verka för att Landskrona blir en ännu bättre stad att leva och verka i, med blomstrande och varierande näringsliv för fler arbeten, ännu bättre skolor. Större trygghet på gator och torg. Det bästa med Landskrona är läget vid havet som ger stor växtkraft!

Ingrid Jerlsten
Bor i: Borstahusen
Sysselsättning: Ledamot kommunfullmäktige, 1:vice ordf. omsorgsnämnden, ersättare utbildningsnämnden, ersättare Landskrona tillgänglighetsråd, styrelseledamot Furuboda Assistans Åhus och borgerlig vigselförrättare.
Jag vill öka samarbetet med föreningar och organisationer kring de ungdomar som behöver hjälp att motiveras till en meningsfull fritid och ett liv utan kriminalitet. ”Landskrona är en trivsam och vacker småstad – där man både kan bo och arbeta.”

Jan-Åke Lindström (Moderata seniorer)
Bor i: Fröjdenborgsområdet
Sysselsättning: Ledamot i Landskrona moderaternas Styrelse, Ledamot i Kulturnämnden, Moderata Seniorer, ansvarig.
Politiska mål med Landskrona: Museum, bibliotek, teater och konsthall har en bred programverksamhet. För att inte tappa tempo så måste vi fortsätta på den idag inslagna vägen. Resurserna för kultur bör ökas. Utvecklingen av Fröfabriken måste utvecklas vidare.
Landskrona har ett stort kulturutbud för en stad i denna storlek. De finns många föreningar och verksamhet som bedriver kultur. Landskrona Foto är en annan verksamhet som sätter staden på Sverigekartan

Martina Roslund
Bor på: Väster
Sysselsättning: Socionomstuderande (klar vt 2017).
En viktig fråga för mig är ökad sysselsättning till Landskronas ungdomar, såväl dag som kvällstid. Att vi arbetar för att fler ungdomar ska komma ut i arbete, men även att aktiviteter i staden på kvällstid är lättillgängliga. Tycker även att det är av stor vikt att vi arbetar för att fler ungdomar ska intressera sig för politik.
Det bästa med Landskrona är stadens mångfald och närheten till havet.

Annika Segerlund
Bor: Asmundtorp
Sysselsättning: Head of Administration, Malmö Stad
Jag vill verka för en tryggare och starkare kommun, ett bättre Landskrona, som är tillgängligt för alla! Tillsammans kan vi, genom vår politik, göra skillnad.
Privat uppskattar jag Landskronas fantastiska läge, naturen och alla möjligheter som ges.

Tappade uppkopplingen