Styrelsen

Ordförande
Peder Alberoth
Bor: Landskrona [Öster].
Sysselsättning: Konsult [verksamhetsutveckling och chefsrekrytering] SAM International.
Politiska uppdrag: Kommunfullmäktige, 1:e vice ordf. Teknik- & Fritidsnämnden, Landskrona Energi AB.
Politiskt mål för Landskrona: Mycket ÄR gjort, men vi kan ännu bättre! Tillsammans kan vi, genom vår politik, göra skillnad – på riktigt! Idag och i morgon lägger vi grunden för våra barns och barnbarns Landskrona. Tillsammans gör vi Landskrona SÄKRARE, GRÖNARE och FRIARE!
Kontakt: landskrona@moderaterna.se Mobiltelefon: 0701-466262

Vice ordförande och MQ-ansvarig [Moderata Kvinnor]
Agneta Björck Linné

Sysselsättning: Leg. apotekare
Politiska uppdrag: Miljönämnden, LSR samt nämndeman i Tingsrätten.
Politiskt mål för Landskrona:

Ledamöter
Hans Raita (Kassör)

Bor: Esperanza
Sysselsättning: Civilekonom
Politiska uppdrag: 1:a vice ordf. Omsorgsnämnden
Politiskt mål för Landskrona: Fortsätta den positiva utvecklingen avseende skola, bostäder och inte minst integration inom alla områden.

Staffan Blonde (Sekreterare)
Bor: Öster
Sysselsättning: Student inom statsvetenskap, historia & juridik
Politiska uppdrag: Ersättare i utbildningsnämnden.
Politiskt mål för Landskrona: Landskrona är en fantastisk stad, med en lång historia och en strategisk geografisk placering.
För mig är tryggheten i Landskrona viktig och alla ska känna sig säkra och trygga i vår stad. För att uppnå ett tryggare Landskrona är det viktigt med en bra utbildning med tydliga mål och riktlinjer för eleverna i Landskrona för att undvika att unga hamnar i utanförskap. Vidare behövs det även jobb och sysselsättningsmöjligheter för unga och för detta är det viktigt att staden fortsätter utvecklas med nya företag som etablerar sig i Landskrona. Med allas hjälp kan vi fortsätta Landskronas positiva utveckling!
Kontakt: 0738-208 212 alternativt Staffan.ba@gmail.com

Kenneth Görtz (Senioransvarig)
Bor: Landskrona
Politiska uppdrag:
Politiskt mål för Landskrona:

Jan-Åke Lindström
Bor: Fröjdenborg
Politiska uppdrag: Ledamot i Kulturnämnden,
Politiskt mål för Landskrona: Museum, bibliotek, teater och konsthall har alla en bred programverksamhet. Jag vill verka för att denna verksamhet fortsätter på den idag inslagna vägen och att resurserna till kulturen ökas.

Emma Hallbeck
Bor: Centrum
Sysselsättning: Digital Sales Channel Manager
Politiska uppdrag: Ersättare Teknik- och Fritidsnämnden
Politiska mål för Landskrona:

Ulf Carlsson
Bor: Väster
Sysselsättning: Projektledare samt stödfunktion på Internationella Engelska Skolan (IES)
Politiska uppdrag: Ersättare Miljönämnden och God man
Politiskt mål för Landskrona:

Övriga

Självskriven ledamot, med rösträtt
Torbjörn Brorsson

Sysselsättning: Kommunalråd och arkeolog
Politiska uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i individ- och familjenämnden, Landskrona Stadsutveckling AB samt representant i FINSAM.
Politiskt mål för Landskrona: Ta vara på den mångkulturella staden och se till att våra ungdomar har meningsfull fritid och bra skola. Att fokusera på det goda i kommunen och vidareutveckla allt det positiva.

Självskrivna ledamöter, utan rösträtt
Ordförande för MUF alternativt ersättare som MUF utser.