Styrelsen

Ordförande
Annika Segerlund

Bor: Asmundtorp
Sysselsättning: COO på Folkuniversitetet
Politiska uppdrag: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens personalutskott.
Politiskt mål för Landskrona: Jag vill verka för en tryggare och starkare kommun, ett bättre Landskrona, som är tillgängligt för alla! Tillsammans kan vi, genom vår politik, göra skillnad. Jag brinner för jämställdhet och individers (val)frihet, rättigheter likväl som skyldigheter.
Kontakt: landskrona@moderaterna.se

Vice ordförande
Stefan Lindbäck

Bor: Centrum
Sysselsättning: Konsult
Politiskt mål för Landskrona: Det ska vara attraktivt att bo i Landskrona. Alla som bor i Landskrona kommun skall känna trygghet och samhörighet. Ett brett kultur- och föreningsliv som är tillgängligt för alla. Tillgängligheten måste bli bättre, det måste bli enklare att resa till/från och inom Landskrona. För att få Landskrona att blomma ut så vill jag verka för att fler småföretagare har verksamhet i Landskrona.

Ledamöter
Hans Raita (Kassör och Moderata seniorer)

Bor: Esperanza
Sysselsättning: Civilekonom
Politiska uppdrag: Ersättare i Miljönämnden, ledamot i LSRs styrelse
Politiskt mål för Landskrona: Fortsätta den positiva utvecklingen avseende skola, bostäder och inte minst integration inom alla områden.

Staffan Blonde (Sekreterare)
Bor: Öster
Sysselsättning: Student inom statsvetenskap, historia & juridik
Politiska uppdrag: Ersättare i utbildningsnämnden.
Politiskt mål för Landskrona: Landskrona är en fantastisk stad, med en lång historia och en strategisk geografisk placering.
För mig är tryggheten i Landskrona viktig och alla ska känna sig säkra och trygga i vår stad. För att uppnå ett tryggare Landskrona är det viktigt med en bra utbildning med tydliga mål och riktlinjer för eleverna i Landskrona för att undvika att unga hamnar i utanförskap. Vidare behövs det även jobb och sysselsättningsmöjligheter för unga och för detta är det viktigt att staden fortsätter utvecklas med nya företag som etablerar sig i Landskrona. Med allas hjälp kan vi fortsätta Landskronas positiva utveckling!
Kontakt: 0738-208 212 alternativt Staffan.ba@gmail.com

Ulrika Dakouri, (MQ)
Bor: Häljarp
Politiska uppdrag: Ersättare i teknik- och fritidsnämnden, god man.
Politiskt mål för Landskrona: Jag vill verka för den fortsatt positiva förnyelsen och utvecklingen av Landskrona kommun. Kommunens läge är perfekt då vi har nära till både hav och skog, samt andra stora skånska städer.
Jag vill att fler ska upptäcka Landskrona kommun och vilja bo och leva här.

Jan-Åke Lindström
Bor: Fröjdenborg
Politiska uppdrag: Ledamot i Kulturnämnden,
Politiskt mål för Landskrona: Museum, bibliotek, teater och konsthall har alla en bred programverksamhet. Jag vill verka för att denna verksamhet fortsätter på den idag inslagna vägen och att resurserna till kulturen ökas.

Martina Roslund
Bor: Väster
Sysselsättning: Socionom
Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i individ- och familjenämnden samt ledamot i kommunfullmäktiges valutskott.
Politiska mål för Landskrona: En viktig fråga för mig är ökad sysselsättning till Landskronas ungdomar, såväl dag som kvällstid. Att vi arbetar för att fler ungdomar ska komma ut i arbete, men även att aktiviteter i staden på kvällstid är lättillgängliga. Tycker även att det är av stor vikt att vi arbetar för att fler ungdomar ska intressera sig för politik.
Det bästa med Landskrona är stadens mångfald och närheten till havet.

Ulf Carlsson
Sysselsättning: Projektledare
Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Politiskt mål för Landskrona:

Agneta Björck Linné
Sysselsättning: Leg. apotekare
Politiska uppdrag: ersättare i miljönämnden, nämndeman i Tingsrätten.
Politiskt mål för Landskrona:

Självskriven ledamot, med rösträtt
Torbjörn Brorsson

Sysselsättning: Kommunalråd och arkeolog
Politiska uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i individ- och familjenämnden.
Politiskt mål för Landskrona: Ta vara på den mångkulturella staden och se till att våra ungdomar har meningsfull fritid och bra skola. Att fokusera på det goda i kommunen och vidareutveckla allt det positiva.

Självskrivna ledamöter:
Ordförande för Muf alternativt ersättare som Muf utser.

Tappade uppkopplingen