En stad att bo och verka i

En välmående och trivsam småstad där folk vill bo och arbeta

Vår vision för Landskrona är enkel. Här ska man trivas och vilja bo. Då måste staden ha tydligt fokus på det som är viktigast, och vara till för alla sina invånare. Alla behövs – även i Landskrona.

Vi har valt att fokusera på tre områden i vårt valmanifest inför den kommande mandatperioden. För dessa tre inriktningar söker vi nu ditt stöd.

1) Fokus på kommunens viktigaste uppgifter

Det finns saker som alltid måste fungera. Äldreomsorgen, sociala skyddsnät och infrastruktur är sådana grundläggande funktioner som aldrig får glömmas bort eller lämnas därhän. Men även trygghet på gator och torg, att vägar är hela och att staden är städad och välskött är frågor som behöver skötas bättre. Detta är grunden för en trivsam stad.

2) Utbildning och ett aktivt liv ger kraft

Vare sig man är barn och går i skolan, nyligen hitflyttad från någon annan del av världen eller vuxen och fortfarande sugen på nya utmaningar är utbildning nyckeln till delaktighet. Man kan aldrig lära sig för mycket. En aktiv fritid gör det lättare att koncentrera sig i skolan. Med Sveriges bästa skola och ett fritids- och kulturliv för alla ger vi förutsättningar för alla att finna attraktiva jobb, må bra och ha en rik fritid.

3) Landskrona är mer än Landskrona

Många av kommunens invånare bor utanför själva staden. Ibland kan man med fog känna sig bortglömd om man bor en bit utanför stadskärnan. Detta vill vi råda bot på. Man ska kunna bo i byarna och ändå ta del av allt det som erbjuds.

Tappade uppkopplingen