Fritid och trygghet

Fritid och kultur

Landskrona ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv. Fritid och kultur förenar, berikar och utvecklar oss, skänker oss minnena och glädje. Det bygger också broar, skapar gemenskap och god hälsa. Vi prioriterar barn och ungdomar samt våra seniorer i och utanför föreningslivet.

Detta vill vi göra:

  • Främja barn och ungdomar i samband på satsningar på kultur och fritid
  • Öka anslagen till kulturskolan.
  • Bygga ett nytt föremålsmagasin för kommunens konstföremål och de historiska föremålen.
  • Satsningen på Karlslundsområdet ska genomföras.
  • Bygga en permanent FootGolfbana i Landskrona.
  • Bygga en Parkourbana vid Lagunen.

Fokus på trygghet

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi vill säkra tryggheten bl.a. genom fler poliser och genom att driva initiativet att inrätta kommunala ordningspoliser. Vi vill öka kameraövervakning i utsatta områden samtidigt som vi vill bygga bort otrygga platser. Samhället ska stå på brottsoffrets sida och hjälp till brottsoffer måste prioriteras.

Detta vill vi göra:

  • Utreda behovet av kommunala ordningspoliser.
  • Öka kameraövervakning vid utsatta platser.
  • Ta krafttag mot småkriminalitet.
  • Fokusera på de geografiska områden där våra medborgare känner sig otrygga.
Tappade uppkopplingen