Självklar trygghet

Trygghet ska vara en självklarhet

Tryggheten har ökat i Landskrona under de senaste åren, men den är fortfarande långt ifrån bra. Brottsligheten är fortfarande för hög och det är svårt för Polis och åklagare att lagföra förövarna. Det är viktigt att skärpa straffen och avskaffa mängdrabatt. Tryggheten i Landskrona måste förbättras och brottligheten minska, genom ökad samverkan med fastighetsägare, Polisen och andra myndigheter. Samverkan ska bygga på en gemensamt framtagen lägesbild gällande utsatta områden, brott och otrygghet i Landskrona.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

  • Att arbeta brottsförebyggande genom att säkra en välfungerande och trygg skolgång, med stärkt föräldraansvar i utsatta områden. Därtill stärka skolan och socialtjänsten som arbetar för att tidigt hjälpa unga i riskzon för kriminalitet och samverka med Polisen för att minska våld i nära relationer, hedersrelaterad brottslighet, vandalism och rekrytering till kriminella gäng och klaner
  • En trygg boendemiljö som är hel, ren och upplyst med fler övervakningskameror
  • En ökad kunskap om och ökade insatser mot narkotikamarknaden
  • Att försvåra för kriminella att verka och etablera sig i Landskrona och öka möjligheterna till stödjande verksamhet för avhoppare
  • Att undersöka möjligheterna till att anställa fler trygghetsvärdar
  • Att långsiktigt bryta segregation genom varierade upplåtelseformer och inslag av samverkan med olika organisationer, föreningar och företag
  • Att undersöka möjligheterna att införa kommunala ordningspoliser
  • Att undersöka om certifieringen ”Purple flag” är ett bra sätt att öka tryggheten i stadskärnan