Våra politiker

Moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona

Torbjörn Brorsson

Annika Segerlund

Carina Zachau

Peder Alberoth

Martina Roslund

Sven Persson

Kommunalråd

Torbjörn Brorsson

Kommunstyrelsen [KS]
Torbjörn Brorsson (vice ordförande)
Carina Zackau (ersättare)

Utbildningsnämnden [UTB]

Johan Sten (vice ordförande)
Staffan Blonde (ersättare)

Omsorgsnämnden [OMS]

Hans Raita (vice ordförande)
Marianne Lindblad (ersättare)

Individ- och familjenämnden [IOF]
Torbjörn Brorsson (ordförande)
Ingrid Jerlsten
Martina Roslund (ersättare)

Teknik- och fritidsnämnden [TFN]

Peder Alberoth (vice ordförande)
Emma Hallbeck (ersättare)

Stadsbyggnadsnämnden [STB)

Sven Persson (vice ordförande)
Oscar Burkvist (ersättare)

Miljönämnden

Agneta Björck Linné
Ulf Carlsson (ersättare)

Kulturnämnden

Jan-Åke Lindström

Landskrona Stadshus AB
Carina Zackau

Tillväxt Landskrona AB
Torbjörn Brorsson

Landskronahus AB
Sven Persson

Landskronahem Fastighets AB
Sven Persson

Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Anders Persson (ordförande)

Landskrona Energi AB
Peder Alberoth

Landskrona Hamn AB
Björn Falk (ordförande)
Stefan Lindbäck (ersättare)

LSR
Agneta Björck Linné

NSVA
Annika Segerlund (vice ordförande)

Landskrona stads tillgänglighetsråd
Ingrid Jerlsten

Utvecklingsstiftelsen
Peder Weibull (ordförande)

Valnämnden

Birgitta Persson

FINSAM

Torbjörn Brorsson

Tappade uppkopplingen