Våra politiker

Moderata kommunfullmäktige gruppen i Landskrona 
Torbjörn Brorsson
Martina Roslund
Peder Alberoth
Ingrid Jerlsten
Sven Persson
Annika Segerlund

Kommunalråd: 
Torbjörn Brorsson

Utbildning:
Johan Sten (vice ordförande), Martina Roslund (ersättare)
               

Omsorg:
Ingrid Jerlsten (vice ordförande), Birgitta Persson (ersättare)
                

Teknik- och Fritid:
Peder Alberoth (vice ordförande), Ulrika Dakouri (ersättare)
                  

Stadsbyggnad:
Sven Persson (vice ordförande), Leif Thorsell (ersättare)
                 

Miljö:
Peder Weibull (ledamot), Hans Raita (ersättare)
                
Kultur:
Jan-Åke Lindström (ledamot)

Tappade uppkopplingen