Våra politiker

Moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona

Torbjörn Brorsson

Martina Roslund

Peder Alberoth

Ingrid Jerlsten

Sven Persson

Annika Segerlund

Kommunalråd

Torbjörn Brorsson

Kommunstyrelsen
Torbjörn Brorsson (vice ordförande)
Annika Segerlund

Utbildningsnämnden

Johan Sten (vice ordförande)
Staffan Blonde

Omsorgsnämnden

Ingrid Jerlsten (vice ordförande)
Birgitta Persson

Individ- och familjenämnden
Torbjörn Brorsson (ordförande)
Martina Roslund

Teknik- och fritidsnämnden

Peder Alberoth (vice ordförande)
Hans Raita

Stadsbyggnadsnämnden

Sven Persson (vice ordförande)
Leif Thorsell

Miljönämnden

Peder Weibull
Agneta Björck Linné

Kulturnämnden

Jan-Åke Lindström

Landskrona Stadshus AB
Fredrik Erlandsson

Tillväxt Landskrona AB
Torbjörn Brorsson

Landskronahus AB
Jan Nimmermark

Landskronahem Fastighets AB
Jan Nimmermark

Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Anders Persson (ordförande)

Landskrona Energi AB
Peder Alberoth

Landskrona Hamn AB
Torbjörn Brorsson
Björn Falk

LSR
Hans Raita

NSVA
Björn O Persson (vice ordförande)

Landskrona stads tillgänglighetsråd
Ingrid Jerlsten

Utvecklingsstiftelsen
Peder Weibull (ordförande)

Tappade uppkopplingen