Våra politiker

Moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona

Torbjörn Brorsson

Martina Roslund

Peder Alberoth

Ingrid Jerlsten

Sven Persson

Annika Segerlund

Kommunalråd

Torbjörn Brorsson

Kommunstyrelsen
Torbjörn Brorsson (vice ordförande)
Annika Segerlund (ersättare)

Utbildningsnämnden

Johan Sten (vice ordförande)
Staffan Blonde (ersättare)

Omsorgsnämnden

Ingrid Jerlsten (vice ordförande)
Birgitta Persson (ersättare)

Individ- och familjenämnden
Torbjörn Brorsson (ordförande)
Martina Roslund (ledamot)

Teknik- och fritidsnämnden

Peder Alberoth (vice ordförande)
Hans Raita (ersättare)

Stadsbyggnadsnämnden

Sven Persson (vice ordförande)
Leif Thorsell (ersättare)

Miljönämnden

Peder Weibull (ledamot)
Agneta Björck Linné (ersättare)

Kulturnämnden

Jan-Åke Lindström (ledamot)

Landskrona Stadshus AB
Fredrik Erlandsson (ledamot)

Tillväxt Landskrona AB
Torbjörn Brorsson (ombud)

Landskronahus AB
Jan Nimmermark (ledamot)

Landskronahem Fastighets AB
Jan Nimmermark (ledamot)

Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Anders Persson (ordförande)

Landskrona Energi AB
Peder Alberoth (ledamot)

Landskrona Hamn AB
Torbjörn Brorsson (ledamot)
Sven Persson (ledamot)

LSR
Hans Raita (ledamot)

NSVA
Björn O Persson (vice ordförande)

Landskrona stads tillgänglighetsråd
Ingrid Jerlsten (ledamot)

Utvecklingsstiftelsen
Peder Weibull (ordförande)

Nämndemän vid domstolen
Margareta de Neergaard
Agneta Björck Linné

Tappade uppkopplingen