Vår politik 2022-2026

 

Vi tar ansvar för kommande generationers Landskrona!

Vi värnar bland annat om Valfrihet, Entreprenörskap, Tillgänglighet och Trygghet [VETT]

Vår politik grundar sig i vad vi vill uppnå för att Landskrona ska bli sitt bästa jag. Fler måste arbeta istället för att gå på bidrag, företagande ska främjas, tryggheten ska öka och tillgängligheten och möjligheterna till valfrihet måste bli större!

Landskrona har en stark ekonomi. Det beror till stor del på att vi under åren har tagit ansvar, investerat och förvaltat stadens intäkter på ett bra sätt. En god ekonomisk hushållning är en självklarhet för oss Moderater, där grundförutsättningen för vår politik är att människor arbetar och betalar skatt som i sin tur ger förutsättningar för prioriteringar på vår välfärd och vårt samhälle i övrigt.

Ett jämställt samhälle med möjligheter för alla är viktigt för oss. Det självklart att kompetens går för kvotering, vi ska istället arbeta på fruktbara sätt för att fortsätta utveckla ett jämställt samhälle. Lika lön för lika arbete är viktigt, men också att ifrågasätta och omvärdera sådant som ”alltid gjorts”, med fokus på jämställdhet.

Vi vill att Landskrona ska vara långsiktigt hållbart, en del i det är att miljö- och klimatarbetet prioriteras mer än tidigare och vi ser det som självklarhet att ta intryck från andra kommunernas goda ansträngningar och resultat.

Moderaterna i Landskrona har som övergripande målsättningar att vara en kraftfullt bidragande faktor till ett SÄKRARE, GRÖNARE och FRIARE Landskrona:

 

  • Att verka för att kommunen i alla väsentligheter främjar valfrihet, entreprenörskap, tillgänglighet och trygghet.

  • Att säkerställa att kommunen har en fortsatt god ekonomi i balans med ett årligt överskott som säkerställer möjlighet att göra goda prioriteringar och medger en buffert för sämre ekonomiska tider eller större oväntade utgifter.

  • Att tillse att kommunal verksamhet som kan drivas av privata aktörer blir föremål för konkurrens.

  • Att prioritera att kommunen arbetar smartare och effektivare för att få ut mer välfärd ur varje satsad skattekrona. Digitaliseringen är ett viktigt redskap i det arbetet.

  • Att Landskrona stad bedriver ett miljö- och klimatarbete som minst lever upp till målen i Agenda 2030

Självklar trygghet

Hållbar välfärd

Företagande och jobb

Klimat, miljö och tillväxt

Tappade uppkopplingen