Vår politik

Landskrona ska präglas av trygghet, bra social service, aktiv och lokal företagsamhet och social hållbarhet. Kommunen ska fortsätta utvecklas samtidigt som att vi är lyhörda för våra invånare. Våra barn och äldre ska känna sig trygga och få den utbildning och omsorg som de har rätt till. Oavsett förutsättningar ska man kunna trivas och utvecklas i vår stad. Varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv och gå längre än vad sina föräldrars fotspår sträcker sig. Vi vill förbättra integration och ta ett krafttag mot socialt utanförskap.

Moderaterna är en röst för ett Landskrona för alla.

Vi har valt att sätta ljuset på sju fokusområden i vårt valmanifest. Förutom dessa punkter vill vi skapa en effektivare och mer fokuserad förvaltning. Vi vill minska antalet politiska nämnder och möjliggöra bättre kvalitet i den kommunala verksamheten. Kommunen måste också bli bättre på jämställdhetsarbetet med en strävan efter generellt jämnare könsfördelning, oavsett befattning. Där det är möjligt ska de kommunala verksamheterna konkurrensutsättas med det övergripande syftet att förbättra kvalitén, med ökad valfrihet till lägre
kostnaderna för kommuninvånarna.

Fritid och Trygghet

Tillväxt och kommunen

Integration och invandring

Från 0 till 100

Tappade uppkopplingen