Nyheter

Nyheter

Till dig som är ny eller vill engagera dig mer.

Skånemoderaterna önskar dig hjärtligt välkommen till Moderat-intro i Malmö.

Kvällen riktar sig speciellt till dig som är ny medlem, men även till dig som kanske varit medlem ett tag och nu funderar på att engagera dig.

Under kvällen ges du möjlighet att lyssna till intressanta talare och får en möjlighet att lära dig mer om moderaternas politik och vår organisation.

Fokus kommer att vara ”den politiska vardagen i kommunen och riksdagen”.

M-intro Malmö:

Datum: 26 mars eller 16 april
Tid: Klockan 18:00-21:00 (med fika från 17:30) Plats: Skånemoderaternas kansli
Adress: Hans Michelsensgatan 9, vån 9 i Malmö

Varmt välkomna! Har ni några frågor om utbildningen så kan ni höra av er till Dan Ishaq på dan.ishaq@moderaterna.se eller ringa 040-6992250.

Anmäl dig via denna länken:

https://skanemoderaterna.se/mintro/?fbclid=IwAR399vX4uzJMVGVioVba8RDqoO1eI_5kzlizq-okeb20zVzFhQ0YUw0vMNc

Välkommen Ulf Carlsson

Ulf Carlsson blev i höstens val invald i Landskrona kommunfullmäktige på SDs mandat.
Efter valet har han omvärderat sina politiska ställningstaganden och har valt att lämna SD. Han behåller dock sin plats i KF eftersom han vill fortsätta ett politiskt samhällsengagemang med KF som plattform. Han blir istället medlem i moderaterna.

Formellt innebär detta att Ulf blir markerad som opolitisk i KF men, beroende på vad han och Moderaterna kommer överens om, informellt kan delta i den moderata KF-gruppens möten och överläggningar. Han förutsätts då rösta med den moderata KF-gruppen.

-Jag anser det vara av största vikt att fortsätta den dialog som finns med samtliga partier i KF, och Ulf´s medlemskap i moderaterna förändrar inte den åsikten, säger Torbjörn Brorsson.

Landskronamoderaternas politiska ledarskap, som en del av Treklövern, har inneburit en fantastisk framgång för Landskrona kommun. Det finns idag en väldigt positiv energi i kommunen. Det byggs som aldrig förr, det går bra för befintliga företag, det sker en positiv nyetablering och arbetslösheten minskar.

Vi ser fram emot att fortsätta driva en progressiv politik under hela mandatperioden. Att vi får ytterligare en röst i kommunfullmäktige ändrar inte den politiska inriktningen. Vi kommer att fortsätta driva på Landskronas positiva utveckling i samma riktning, med våra vallöften i fokus.

Välkomna

Landskronamoderaterna håller årsmöte och alla medlemmar är varmt välkomna.


Datum: Torsdagen den 28 februari
Tid: Mötet börjar kl. 18:30 men det bjuds på fika från kl. 18:00
Plats: LINC – Föreningsgatan 217 i Landskrona

Vi kan glatt meddela att mötet kommer att börja med att Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, berättar om näringslivet och olika kommande evenemang i Landskrona.

Årsmötet kommer där efter att välja ny styrelse samt verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för 2018 kommer att redovisas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, Totalt 9 ledamöter
Emil Tingström Ordförande, omvalTorbjörn
Brorsson Vice ordförande, omval
Hans Raita Omval *
Ingrid Jerlsten Omval
Jan-Åke Lindström (Senioransvarig) Omval
Martina Roslund Omval
Annika Segerlund Omval
Ulrika Dakouri (M-kvinnoansvarig) Nyval
Anderas Langhammer Nyval

Revisorer
Johan Steen Omval
Anders Persson Nyval

Revisorsersättare
Björn O Persson Omval **
Björn Falk Omval

Valberedningens förslag, val av ombud till förbundsstämma

1. Att välja Emil Tingström, Torbjörn Brorsson, Hans Raita, Ingrid Jerlsten, Jan ÅkeLindström, Martina Roslund, Annika Segerlund, Ulrika Dakouri och AnderasLanghammer till ombud till förbundsstämma 2019 för Moderaterna i Skåne.

2. Att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ombud samt ersättare vid
behov.

*Erik Raita deltog ej i beslutet
**Björn O Persson deltog ej i beslutet

Valberedningen har bestått av Erik Frank, Björn O Persson, PederWeibull, Erik Raita och Margareta de Neergaard.

För parkering: Se bild

Varmt Välkommen!
Landskronamoderaternas Styrelse/Emil Tingström, ordförande
emil.tingstrom@gmail.com alt. 0707 20 15 10


Ordning!

Med anledning av de två kraftiga sprängningarna i Landskrona har den moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona översänt ett brev till de moderata företrädarna i justitieutskottet. Vi tycker att det är viktigt att man inför visitionszoner, inför strängare straff och lokalt vill vi ha fler poliser och kameraövervakning.

Brevet i sin helhet:

Till de moderata ledamöterna i riksdagens justitieutskott

Under jul- och nyårshelgen har det i Landskrona vid två tillfällen detonerat två kraftiga sprängladdningar. Dessa sprängningar har orsakat stor förödelse men framför allt skapat rädsla och otrygghet. Man är rädd för att gå ut och den här typen av händelser är förödande för ett samhälle och en kommun.

Landskrona har under de senaste åren arbetat framgångsrikt inom alla sektorer och bland annat har arbetslösheten gått kraftigt tillbaka och behovet av försörjningsstöd har minskat. Det har även skett en stor inflyttning av både familjer i arbete men också av nya företag. Trots detta har stadens socialtjänst fortsatt haft ett stort tryck på sig och det finns social problematik i kommunen.

Vi inom moderaterna i Landskrona har satt upp som ett mål för den kommande mandatperioden att de sociala frågorna måste prioriteras och andelen barn och unga som är i behov av samhällets stöd måste minska. Vi vill arbeta mer förebyggande och arbeta på okonventionella lösningar.

Men, vi känner också att vi behöver stöd inom lag och rätt. De personer som är skyldiga till sprängningarna i Landskrona måste gripas och ställas inför rätta. De måste få kännbara straff, och både dem och deras medbrottslingar måste veta att samhället ser ytterst allvarligt på detta och att bland annat polisen gör allt i deras makt för att gripa dem och sätta dem bakom galler.

Genom att slopa mängdrabatten på straff blir de skyldiga inlåsta på den tid som de förtjänar och det ser vi som en självklarhet. Har man gjort sig skyldig till ett brott, så ska man också ta dess konsekvenser. Vi ser det också som nödvändigt att ungdomsrabatten för 18-21 åringar slopas.

En åtgärd som kan fungera och som vi vill prova är visitationszoner. Det innebär att polisen, efter beslut från åklagare, har under en mycket begränsad tid rätt att visitera vem som helst inom denna tillfälliga visitationszon. Denna åtgärd ska enbart tas till vid extrema tillfällen, som till exempel vid sprängningar eller vid andra allvarliga brott.

Lokalt kommer vi att försöka få till ökad kameraövervakning på otrygga platser och vi ser också behovet av att ha fler poliser placerade i staden.

Vi moderater i Landskrona ser det nödvändigt att följande görs:

 • Låt polisen få möjlighet att införa tillfälliga visitationszoner.
 • De kommunala ordningsvakterna ges utökade befogenheter.
 • Mängdrabatten på straff slopas.
 • Ungdomsrabatten för 18-21 åringar tas bort
 • Ökad kamerabevakning och fler poliser.  


  Vi hoppas att ni, som är våra talespersoner i riksdagen har möjlighet att föra fram våra förslag. Vi kommer gärna till Stockholm för möte om denna situation om vad vi kan göra gemensamt eller så är ni givetvis välkomna att besöka oss i Landskrona. 

   
  Med vänliga hälsningar

  Moderata kommunfullmäktige gruppen i Landskrona 

<3

Tack alla ni som röstade på Landskronamoderaterna

I årets val ökade vi inte i mandat men i antal röster.
Vi upplever en stark organisation inom Landskronamoderaterna och vi gör politik viktig, intressant och rolig!
Varmt välkomna att höra av er om ni vill engagera er mer eller har idéer på utveckling.

Politiska datum att ha koll på!

Här kommer kommande aktiviteter och viktiga datum de kommande veckorna

13–22 augusti: Sveriges Radios partiledarutfrågningar i P1 Morgon.
14 augusti: Expressens partiledardebatt.
14–31 augusti: Partiledarintervjuer i Sveriges Radios Morgonpasset i P3.
16 augusti: Förtidsröstning börjar på svenska utlandsmyndigheter.
16 augusti: Kristdemokraterna i SVT:s partiledarutfrågning.
19 augusti: Miljöpartiet i SVT:s partiledarutfrågning.
21 augusti: Socialdemokraterna i SVT:s partiledarutfrågning.
22 augusti: Förtidsröstningen startar i Sverige.
23 augusti: Vänsterpartiet i SVT:s partiledarutfrågning.
26 augusti: Centerpartiet i SVT:s partiledarutfrågning.
27 augusti: Aftonbladets partiledardebatt.
28 augusti: Liberalerna i SVT:s partiledarutfrågning.
29 augusti: Slutdebatt med samtliga åtta riksdagspartier Sveriges Radios P1.
30 augusti: Moderaterna i SVT:s partiledarutfrågning.
31 augusti: Duell mellan Löfven och Kristersson i SVT.
SEPTEMBER
2 september: Sverigedemokraterna i SVT:s partiledarutfrågning.
2 september: Slutduell mellan statsminister och oppositionsledare i Sveriges Radios P1.
3 september: Utfrågning av partiledarna i TV4. (S, M, KD, MP)
4 september: Utfrågning av partiledarna i TV4. (C, SD, V, L)
7 september: Slutdebatt i SVT.
7 september: Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.
8 september: Statsministerduell i TV4.
9 september: Val till riksdag, kommuner och landsting. Vallokalerna öppna 08.00-20:00.
9 september: Valvakan, SVT1

Vi vill ha ungdomslägenheter i gamla Hotell Öresund

”Behovet av mindre hyresrätter är stort i Landskrona, men att bygga nya bostäder är dyrt. Vi vill inte bara göra som vissa andra partier och komma med populistiska tillrop, utan också komma med genomförbara förslag. Det är att ta ansvar för vår kommun.”

Läs hela artikeln i HD HÄR

Nya handlingsprogrammet!

En hoppfull framtid för Landskrona

Här kan du läsa handlingsprogrammet för moderaterna i Landskrona 2019-2022

Följ länken här: Handlingsprogrammet

Landskrona ska präglas av trygghet, bra social service, aktiv och lokal företagsamhet och social hållbarhet. Kommunen ska fortsätta utvecklas samtidigt som att vi är lyhörda för våra invånare. Våra barn och äldre ska känna sig trygga och få den utbildning och omsorg som de har rätt till. Oavsett förutsättningar ska man kunna trivas och utvecklas i vår stad. Varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv och gå längre än vad sina föräldrars fotspår sträcker sig. Vi vill förbättra integration och ta ett krafttag mot socialt utanförskap.

Moderaterna är en röst för ett Landskrona för alla.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen