Nyheter

Nyheter

Det går inte att vänta

Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin!

❗️Idag uppnås inte vårdgarantin i många regioner och landsting i Sverige.
❗️Att barn och ungdomar som mår dåligt inte får vård i tid är oacceptabelt.
❗️Många faller mellan stolarna.
❗️Många skulle kanske i ett tidigare skede kunna få vård och hjälp inom andra delar av vården än inom BUP.
❗️Öka resurserna och köp behandling och utredning, för att komma ikapp och på så vis minska köerna.

Landskronamoderaterna tillsammans med Landskrona-Svalöv MUF har sänt in ett brev till riksdagen för att sätta fokus och kraft där vi kan rädda liv!

Det behövs reformer!

Stort TACK Landskrona

2019-05-27
Ännu en valrörelse ligger nu bakom oss och de sista rösterna har snart räknats. Många samtal, åsikter, tankar och skratt har delats mellan Landskronabor innan vi rekordmånga gick till vallokalerna och röstade. Klockan 23.00 hade 23 av Landskronas 24 valkretsar räknats samman och Landskronamoderaterna kunde glädjas åt ett fint resultat.

I 22 av 24 kretsar hade röstantalet ökat eller förblivit oförändrat för Moderaterna och summan landade i en 4.1 % ökning från förra EP-valet. Det betydde i sin tur att stödet för Moderaterna växt näst mest av alla kommuner i Skåne.

Stort tack alla engagerade som levandegör Moderaterna på stan och sprider vårt budskap. Det är roligt att vara Moderat i Landskrona. Vår förening växer ständigt och det beror inte bara på att vi bedriver den bästa politiken utan även vårt eviga driv, härliga gemenskap och glimten i ögat.

Ett extra stort tack riktar vi självklart till årets valledare Annika Segerlund som inte bara engagerat vår kampanj utan även legat på kommunen, Skånekansliet och andra moderatföreningar för att stärka arbetsmiljön, politiken och demokratin.

Emil Tingström
Ordf. Landskronamoderaterna

En röst till

Moderaterna har sagt ja till Europasamarbetet sedan 1961. Vi har alltid älskat Sverige, men också förstått att Sverige är en del av Europa och att vi blir bättre och starkare tillsammans med andra. Moderaterna är en konstruktiv kraft i Europasamarbetet. Vi fokuserar på att lösa EU:s gemensamma problem – för att också kunna ta fasta på våra gemensamma möjligheter.

Vi måste arbeta för ett tryggare Europa. För att det ger ett tryggare Sverige. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. Och den ska definitivt inte gälla terrorister. Europas polis- och säkerhetssamarbete ska stärkas, ges nya befogenheter och större resurser.

Vi behöver en klimatpolitik som tar frågan på det allvar som klimatet förtjänar. Därför vill Moderaterna bygga ut Europas effektiva handel med utsläppsrätter. Europa måste också elektrifieras och då krävs mer förnybar energi och mer kärnkraft.

Den tredje stora frågan för vår tids Europa är en kontrollerad och förutsägbar invandringspolitik. Dagens system är varken rättssäkert eller rättvist. Vi måste ha kontroll över Europas yttre gränser. Moderaterna vill att det gemensamma gränsskyddet ska stärkas och att asyl prövas direkt vid den yttre gränsen.

Och så behöver vi ett EU för företagande, handel och nya jobb. Europa byggs starkt av arbete, entreprenörskap, forskning och innovation. Inte av nya europeiska skatter eller omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna. Vi moderater säger nej till att flytta makt över arbetsmarknad och välfärd från Sverige till Bryssel.

Det här är Moderaternas roll i Europa. Vi fokuserar på hur Europa kan utvecklas och lösa relevanta samhällsproblem. Sverige är med i EU för att det gör oss till ett bättre, rikare och starkare land. För att det med gemensamma krafter gör oss tryggare. Och för att vi vill vara med och ta gemensamt ansvar för Europas framtid.

/Tobé och Kristersson

Tomas Tobé till Landskrona

Måndagen 15 april kommer moderaternas förstanamn till EU-valet, Tomas Tobé till Landskrona. Han är bland annat med på ett medlemsmöte och du är varmt välkommen.

Datum: Måndag 15 april
Tid: Kl. 12.30 – 13.30
Plats: Harry´s restaurang, Rådhustorget

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet och Landskronamoderaterna har lyckats få Tomas Tobé till Landskrona. Tomas är idag vice ordförande i EU-nämnden, men han toppar också moderaternas lista till EU-valet.

Tomas har tidigare varit ordförande i justitieutskottet och på sitt besök i Landskrona besöker han polisen och träffar den nya polischefen Tina Anderberg samt undertecknad. På besöket vill Tomas diskutera utländska stöldligor och gränsöverskridande kriminalitet.

Under lunchen vill Tomas träffa oss moderater och höra om vilka frågor som är viktiga för oss. Dessutom berättar han om vilka frågor som vi går till val på och det är bland annat tydligare brottsbekämpning, utvisning av EU-medborgare som begår brott, en stramare invandringspolitik och mer kärnkraft.

\\admsrv0020.adm.landskrona.local\home$\vp2519\Desktop\tbe.jpg

Vi hoppas att du har möjlighet att vara med på lunchen, men vi behöver föranmälan senast fredag 11 april.

Priset för lunch, kaffe och kaka är 100 kr.

Varmt Välkommen!

Torbjörn Brorsson, kommunalrådtorbjorn.brorsson@moderaterna.se alt. 0702 98 65 56

Till dig som är ny eller vill engagera dig mer.

Skånemoderaterna önskar dig hjärtligt välkommen till Moderat-intro i Malmö.

Kvällen riktar sig speciellt till dig som är ny medlem, men även till dig som kanske varit medlem ett tag och nu funderar på att engagera dig.

Under kvällen ges du möjlighet att lyssna till intressanta talare och får en möjlighet att lära dig mer om moderaternas politik och vår organisation.

Fokus kommer att vara ”den politiska vardagen i kommunen och riksdagen”.

M-intro Malmö:

Datum: 26 mars eller 16 april
Tid: Klockan 18:00-21:00 (med fika från 17:30) Plats: Skånemoderaternas kansli
Adress: Hans Michelsensgatan 9, vån 9 i Malmö

Varmt välkomna! Har ni några frågor om utbildningen så kan ni höra av er till Dan Ishaq på dan.ishaq@moderaterna.se eller ringa 040-6992250.

Anmäl dig via denna länken:

https://skanemoderaterna.se/mintro/?fbclid=IwAR399vX4uzJMVGVioVba8RDqoO1eI_5kzlizq-okeb20zVzFhQ0YUw0vMNc

Välkommen Ulf Carlsson

Ulf Carlsson blev i höstens val invald i Landskrona kommunfullmäktige på SDs mandat.
Efter valet har han omvärderat sina politiska ställningstaganden och har valt att lämna SD. Han behåller dock sin plats i KF eftersom han vill fortsätta ett politiskt samhällsengagemang med KF som plattform. Han blir istället medlem i moderaterna.

Formellt innebär detta att Ulf blir markerad som opolitisk i KF men, beroende på vad han och Moderaterna kommer överens om, informellt kan delta i den moderata KF-gruppens möten och överläggningar. Han förutsätts då rösta med den moderata KF-gruppen.

-Jag anser det vara av största vikt att fortsätta den dialog som finns med samtliga partier i KF, och Ulf´s medlemskap i moderaterna förändrar inte den åsikten, säger Torbjörn Brorsson.

Landskronamoderaternas politiska ledarskap, som en del av Treklövern, har inneburit en fantastisk framgång för Landskrona kommun. Det finns idag en väldigt positiv energi i kommunen. Det byggs som aldrig förr, det går bra för befintliga företag, det sker en positiv nyetablering och arbetslösheten minskar.

Vi ser fram emot att fortsätta driva en progressiv politik under hela mandatperioden. Att vi får ytterligare en röst i kommunfullmäktige ändrar inte den politiska inriktningen. Vi kommer att fortsätta driva på Landskronas positiva utveckling i samma riktning, med våra vallöften i fokus.

Välkomna

Landskronamoderaterna håller årsmöte och alla medlemmar är varmt välkomna.


Datum: Torsdagen den 28 februari
Tid: Mötet börjar kl. 18:30 men det bjuds på fika från kl. 18:00
Plats: LINC – Föreningsgatan 217 i Landskrona

Vi kan glatt meddela att mötet kommer att börja med att Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, berättar om näringslivet och olika kommande evenemang i Landskrona.

Årsmötet kommer där efter att välja ny styrelse samt verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för 2018 kommer att redovisas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, Totalt 9 ledamöter
Emil Tingström Ordförande, omvalTorbjörn
Brorsson Vice ordförande, omval
Hans Raita Omval *
Ingrid Jerlsten Omval
Jan-Åke Lindström (Senioransvarig) Omval
Martina Roslund Omval
Annika Segerlund Omval
Ulrika Dakouri (M-kvinnoansvarig) Nyval
Anderas Langhammer Nyval

Revisorer
Johan Steen Omval
Anders Persson Nyval

Revisorsersättare
Björn O Persson Omval **
Björn Falk Omval

Valberedningens förslag, val av ombud till förbundsstämma

1. Att välja Emil Tingström, Torbjörn Brorsson, Hans Raita, Ingrid Jerlsten, Jan ÅkeLindström, Martina Roslund, Annika Segerlund, Ulrika Dakouri och AnderasLanghammer till ombud till förbundsstämma 2019 för Moderaterna i Skåne.

2. Att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ombud samt ersättare vid
behov.

*Erik Raita deltog ej i beslutet
**Björn O Persson deltog ej i beslutet

Valberedningen har bestått av Erik Frank, Björn O Persson, PederWeibull, Erik Raita och Margareta de Neergaard.

För parkering: Se bild

Varmt Välkommen!
Landskronamoderaternas Styrelse/Emil Tingström, ordförande
emil.tingstrom@gmail.com alt. 0707 20 15 10


Ordning!

Med anledning av de två kraftiga sprängningarna i Landskrona har den moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona översänt ett brev till de moderata företrädarna i justitieutskottet. Vi tycker att det är viktigt att man inför visitionszoner, inför strängare straff och lokalt vill vi ha fler poliser och kameraövervakning.

Brevet i sin helhet:

Till de moderata ledamöterna i riksdagens justitieutskott

Under jul- och nyårshelgen har det i Landskrona vid två tillfällen detonerat två kraftiga sprängladdningar. Dessa sprängningar har orsakat stor förödelse men framför allt skapat rädsla och otrygghet. Man är rädd för att gå ut och den här typen av händelser är förödande för ett samhälle och en kommun.

Landskrona har under de senaste åren arbetat framgångsrikt inom alla sektorer och bland annat har arbetslösheten gått kraftigt tillbaka och behovet av försörjningsstöd har minskat. Det har även skett en stor inflyttning av både familjer i arbete men också av nya företag. Trots detta har stadens socialtjänst fortsatt haft ett stort tryck på sig och det finns social problematik i kommunen.

Vi inom moderaterna i Landskrona har satt upp som ett mål för den kommande mandatperioden att de sociala frågorna måste prioriteras och andelen barn och unga som är i behov av samhällets stöd måste minska. Vi vill arbeta mer förebyggande och arbeta på okonventionella lösningar.

Men, vi känner också att vi behöver stöd inom lag och rätt. De personer som är skyldiga till sprängningarna i Landskrona måste gripas och ställas inför rätta. De måste få kännbara straff, och både dem och deras medbrottslingar måste veta att samhället ser ytterst allvarligt på detta och att bland annat polisen gör allt i deras makt för att gripa dem och sätta dem bakom galler.

Genom att slopa mängdrabatten på straff blir de skyldiga inlåsta på den tid som de förtjänar och det ser vi som en självklarhet. Har man gjort sig skyldig till ett brott, så ska man också ta dess konsekvenser. Vi ser det också som nödvändigt att ungdomsrabatten för 18-21 åringar slopas.

En åtgärd som kan fungera och som vi vill prova är visitationszoner. Det innebär att polisen, efter beslut från åklagare, har under en mycket begränsad tid rätt att visitera vem som helst inom denna tillfälliga visitationszon. Denna åtgärd ska enbart tas till vid extrema tillfällen, som till exempel vid sprängningar eller vid andra allvarliga brott.

Lokalt kommer vi att försöka få till ökad kameraövervakning på otrygga platser och vi ser också behovet av att ha fler poliser placerade i staden.

Vi moderater i Landskrona ser det nödvändigt att följande görs:

 • Låt polisen få möjlighet att införa tillfälliga visitationszoner.
 • De kommunala ordningsvakterna ges utökade befogenheter.
 • Mängdrabatten på straff slopas.
 • Ungdomsrabatten för 18-21 åringar tas bort
 • Ökad kamerabevakning och fler poliser.  


  Vi hoppas att ni, som är våra talespersoner i riksdagen har möjlighet att föra fram våra förslag. Vi kommer gärna till Stockholm för möte om denna situation om vad vi kan göra gemensamt eller så är ni givetvis välkomna att besöka oss i Landskrona. 

   
  Med vänliga hälsningar

  Moderata kommunfullmäktige gruppen i Landskrona 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen