Nyheter

Nyheter

Ordning!

Med anledning av de två kraftiga sprängningarna i Landskrona har den moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona översänt ett brev till de moderata företrädarna i justitieutskottet. Vi tycker att det är viktigt att man inför visitionszoner, inför strängare straff och lokalt vill vi ha fler poliser och kameraövervakning.

Brevet i sin helhet:

Till de moderata ledamöterna i riksdagens justitieutskott

Under jul- och nyårshelgen har det i Landskrona vid två tillfällen detonerat två kraftiga sprängladdningar. Dessa sprängningar har orsakat stor förödelse men framför allt skapat rädsla och otrygghet. Man är rädd för att gå ut och den här typen av händelser är förödande för ett samhälle och en kommun.

Landskrona har under de senaste åren arbetat framgångsrikt inom alla sektorer och bland annat har arbetslösheten gått kraftigt tillbaka och behovet av försörjningsstöd har minskat. Det har även skett en stor inflyttning av både familjer i arbete men också av nya företag. Trots detta har stadens socialtjänst fortsatt haft ett stort tryck på sig och det finns social problematik i kommunen.

Vi inom moderaterna i Landskrona har satt upp som ett mål för den kommande mandatperioden att de sociala frågorna måste prioriteras och andelen barn och unga som är i behov av samhällets stöd måste minska. Vi vill arbeta mer förebyggande och arbeta på okonventionella lösningar.

Men, vi känner också att vi behöver stöd inom lag och rätt. De personer som är skyldiga till sprängningarna i Landskrona måste gripas och ställas inför rätta. De måste få kännbara straff, och både dem och deras medbrottslingar måste veta att samhället ser ytterst allvarligt på detta och att bland annat polisen gör allt i deras makt för att gripa dem och sätta dem bakom galler.

Genom att slopa mängdrabatten på straff blir de skyldiga inlåsta på den tid som de förtjänar och det ser vi som en självklarhet. Har man gjort sig skyldig till ett brott, så ska man också ta dess konsekvenser. Vi ser det också som nödvändigt att ungdomsrabatten för 18-21 åringar slopas.

En åtgärd som kan fungera och som vi vill prova är visitationszoner. Det innebär att polisen, efter beslut från åklagare, har under en mycket begränsad tid rätt att visitera vem som helst inom denna tillfälliga visitationszon. Denna åtgärd ska enbart tas till vid extrema tillfällen, som till exempel vid sprängningar eller vid andra allvarliga brott.

Lokalt kommer vi att försöka få till ökad kameraövervakning på otrygga platser och vi ser också behovet av att ha fler poliser placerade i staden.

Vi moderater i Landskrona ser det nödvändigt att följande görs:

 • Låt polisen få möjlighet att införa tillfälliga visitationszoner.
 • De kommunala ordningsvakterna ges utökade befogenheter.
 • Mängdrabatten på straff slopas.
 • Ungdomsrabatten för 18-21 åringar tas bort
 • Ökad kamerabevakning och fler poliser.  


  Vi hoppas att ni, som är våra talespersoner i riksdagen har möjlighet att föra fram våra förslag. Vi kommer gärna till Stockholm för möte om denna situation om vad vi kan göra gemensamt eller så är ni givetvis välkomna att besöka oss i Landskrona. 

   
  Med vänliga hälsningar

  Moderata kommunfullmäktige gruppen i Landskrona 

<3

Tack alla ni som röstade på Landskronamoderaterna

I årets val ökade vi inte i mandat men i antal röster.
Vi upplever en stark organisation inom Landskronamoderaterna och vi gör politik viktig, intressant och rolig!
Varmt välkomna att höra av er om ni vill engagera er mer eller har idéer på utveckling.

Politiska datum att ha koll på!

Här kommer kommande aktiviteter och viktiga datum de kommande veckorna

13–22 augusti: Sveriges Radios partiledarutfrågningar i P1 Morgon.
14 augusti: Expressens partiledardebatt.
14–31 augusti: Partiledarintervjuer i Sveriges Radios Morgonpasset i P3.
16 augusti: Förtidsröstning börjar på svenska utlandsmyndigheter.
16 augusti: Kristdemokraterna i SVT:s partiledarutfrågning.
19 augusti: Miljöpartiet i SVT:s partiledarutfrågning.
21 augusti: Socialdemokraterna i SVT:s partiledarutfrågning.
22 augusti: Förtidsröstningen startar i Sverige.
23 augusti: Vänsterpartiet i SVT:s partiledarutfrågning.
26 augusti: Centerpartiet i SVT:s partiledarutfrågning.
27 augusti: Aftonbladets partiledardebatt.
28 augusti: Liberalerna i SVT:s partiledarutfrågning.
29 augusti: Slutdebatt med samtliga åtta riksdagspartier Sveriges Radios P1.
30 augusti: Moderaterna i SVT:s partiledarutfrågning.
31 augusti: Duell mellan Löfven och Kristersson i SVT.
SEPTEMBER
2 september: Sverigedemokraterna i SVT:s partiledarutfrågning.
2 september: Slutduell mellan statsminister och oppositionsledare i Sveriges Radios P1.
3 september: Utfrågning av partiledarna i TV4. (S, M, KD, MP)
4 september: Utfrågning av partiledarna i TV4. (C, SD, V, L)
7 september: Slutdebatt i SVT.
7 september: Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.
8 september: Statsministerduell i TV4.
9 september: Val till riksdag, kommuner och landsting. Vallokalerna öppna 08.00-20:00.
9 september: Valvakan, SVT1

Vi vill ha ungdomslägenheter i gamla Hotell Öresund

“Behovet av mindre hyresrätter är stort i Landskrona, men att bygga nya bostäder är dyrt. Vi vill inte bara göra som vissa andra partier och komma med populistiska tillrop, utan också komma med genomförbara förslag. Det är att ta ansvar för vår kommun.”

Läs hela artikeln i HD HÄR

Nya handlingsprogrammet!

En hoppfull framtid för Landskrona

Här kan du läsa handlingsprogrammet för moderaterna i Landskrona 2019-2022

Följ länken här: Handlingsprogrammet

Landskrona ska präglas av trygghet, bra social service, aktiv och lokal företagsamhet och social hållbarhet. Kommunen ska fortsätta utvecklas samtidigt som att vi är lyhörda för våra invånare. Våra barn och äldre ska känna sig trygga och få den utbildning och omsorg som de har rätt till. Oavsett förutsättningar ska man kunna trivas och utvecklas i vår stad. Varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv och gå längre än vad sina föräldrars fotspår sträcker sig. Vi vill förbättra integration och ta ett krafttag mot socialt utanförskap.

Moderaterna är en röst för ett Landskrona för alla.

Dörrknackningskampanj

I vår kommer Landskronamoderaterna att genomföra en dörrknackningskampanj för att komma våra väljare närmare.
Har du lust och möjlighet att vara med är du varmt välkommen att möta upp oss på vår lokal för att gå följe i det vackra vårvädret.

Målet är att komma ut till alla byar men även i Landskrona centrum.

Kampanjen börjar den 21 april och sträcker sig till början av maj.

Vänligen

Emil Tingström

Hur ställer sig S till ökade språkkrav?

Min mening: Hur ställer sig S till ökade språkkrav?

Nu är det givetvis intressant att få veta var socialdemokraterna i Landskrona står i frågan om skärpta språkkrav.

För några månader sedan gick moderaterna ut och föreslog att man ska införa integrationsplikt för nyanlända.
Det är egentligen inget konstigt, mer än att de som kommer till vårt land och får uppehållstillstånd ska lära sig
svenska och lära sig om det svenska samhället. Väljer en person att helt strunta i detta, ska bidragen dras in,
vilket egentligen är ganska självklart.
Alla kommuner i Sverige har ett liknande upplägg för försörjningsstödet; att man ställer krav för att få bidrag.
Svenska språket är ju en viktig del att komma in i det svenska samhället och göra det möjligt att man får ett arbete.
Vi ser gärna att man satsar mer på dem som är motiverade och kanske inriktar mer resurser på kvinnorna.
Vi har nåtts av nyheten att även socialdemokraterna står bakom förslaget om ökade språkkrav.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uttrycker att om man inte lever upp till kraven så kan man bli av
med sin ersättning. Förslaget påminner väldigt mycket om det som Moderaterna presenterade för ett tag sedan.
Vi moderater i Landskrona vill att integrationsplikt, med bland annat höjda krav, också ska införas i Landskrona.
Nu är det givetvis intressant att få veta var socialdemokraterna i Landskrona står i frågan om skärpta språkkrav?
Torbjörn Brorsson, kommunalråd (M)

Välkomna!

ÅRSMÖTE

Datum:        Onsdagen den 28 februari
Tid:               Mötet börjar kl. 18:30 men det bjuds på fika från kl. 18:00
Plats:            LINC – Östervångsplan 15 i Landskrona

Årsmötet kommer att välja ny styrelse samt verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för 2017 kommer att redovisas. Motioner bör vara inkomna till styrelsen senast 21 februari och skickas enklast via mejl till emil.tingstrom@gmail.com. Även eventuella övriga praktiska frågor kring årsmötet kan ställas till undertecknad.

Förslag på kandidater kan skickas till valberedningens samordnare Peder Alberoth under mejl adress peder.alberoth@keiller.se

Vi ser dig gärna vid lust och möjlighet på fika innan mötets början. Från klockan 18:00 kommer det att serveras semlor och kaffe. Anmälan om deltagande är inte obligatorisk men med tanke på att det kommer bjudas på en semla och dryck innan så är det bra om det anmäls senast en vecka före, d.v.s. senast tisdagen den 21 februari. Tänk på att uppge om du vill ha glutenfritt eller laktosfritt alternativ.

Efter årsmötet kommer vi inför valet 2018 hålla nomineringsstämma och fastställa Landskronamoderaternas kommunallista.

Landskronamoderaternas Styrelse/Emil Tingström, ordförande

emil.tingstrom@gmail.com alt. 0707 20 15 10

 

NOMINERINGSSTÄMMA

Datum:        Onsdagen den 28 februari
Tid:               Mötet börjar kl. 19:30, dvs. efter årsmötet
Plats:            LINC – Östervångsplan 15 i Landskrona

I januari genomförde Landskronamoderaterna provval till kommunfullmäktige. Detta provval är endast rådande och det är en nomineringsstämma som fattar det slutgiltiga beslutet om valsedelns utformning. Samtliga medlemmar har rösträtt på en sådan stämma och i egenskap av medlem kallas du härmed till nomineringsstämma den 28 februari.

Inför stämman har en nomineringskommitté bearbetat resultaten av provvalet och kommer att presentera ett förslag till lista till kommunfullmäktige, men det är stämman som fattar den slutgiltiga utformningen.

Varmt välkommen på nomineringsstämman som blir det första avstampet inför valet den 9 september. Förutom att listan ska fastställas kommer några av de viktigare politiska frågorna att presenteras.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen