Ordning!

Med anledning av de två kraftiga sprängningarna i Landskrona har den moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona översänt ett brev till de moderata företrädarna i justitieutskottet. Vi tycker att det är viktigt att man inför visitionszoner, inför strängare straff och lokalt vill vi ha fler poliser och kameraövervakning.

Brevet i sin helhet:

Till de moderata ledamöterna i riksdagens justitieutskott

Under jul- och nyårshelgen har det i Landskrona vid två tillfällen detonerat två kraftiga sprängladdningar. Dessa sprängningar har orsakat stor förödelse men framför allt skapat rädsla och otrygghet. Man är rädd för att gå ut och den här typen av händelser är förödande för ett samhälle och en kommun.

Landskrona har under de senaste åren arbetat framgångsrikt inom alla sektorer och bland annat har arbetslösheten gått kraftigt tillbaka och behovet av försörjningsstöd har minskat. Det har även skett en stor inflyttning av både familjer i arbete men också av nya företag. Trots detta har stadens socialtjänst fortsatt haft ett stort tryck på sig och det finns social problematik i kommunen.

Vi inom moderaterna i Landskrona har satt upp som ett mål för den kommande mandatperioden att de sociala frågorna måste prioriteras och andelen barn och unga som är i behov av samhällets stöd måste minska. Vi vill arbeta mer förebyggande och arbeta på okonventionella lösningar.

Men, vi känner också att vi behöver stöd inom lag och rätt. De personer som är skyldiga till sprängningarna i Landskrona måste gripas och ställas inför rätta. De måste få kännbara straff, och både dem och deras medbrottslingar måste veta att samhället ser ytterst allvarligt på detta och att bland annat polisen gör allt i deras makt för att gripa dem och sätta dem bakom galler.

Genom att slopa mängdrabatten på straff blir de skyldiga inlåsta på den tid som de förtjänar och det ser vi som en självklarhet. Har man gjort sig skyldig till ett brott, så ska man också ta dess konsekvenser. Vi ser det också som nödvändigt att ungdomsrabatten för 18-21 åringar slopas.

En åtgärd som kan fungera och som vi vill prova är visitationszoner. Det innebär att polisen, efter beslut från åklagare, har under en mycket begränsad tid rätt att visitera vem som helst inom denna tillfälliga visitationszon. Denna åtgärd ska enbart tas till vid extrema tillfällen, som till exempel vid sprängningar eller vid andra allvarliga brott.

Lokalt kommer vi att försöka få till ökad kameraövervakning på otrygga platser och vi ser också behovet av att ha fler poliser placerade i staden.

Vi moderater i Landskrona ser det nödvändigt att följande görs:

 • Låt polisen få möjlighet att införa tillfälliga visitationszoner.
 • De kommunala ordningsvakterna ges utökade befogenheter.
 • Mängdrabatten på straff slopas.
 • Ungdomsrabatten för 18-21 åringar tas bort
 • Ökad kamerabevakning och fler poliser.  


  Vi hoppas att ni, som är våra talespersoner i riksdagen har möjlighet att föra fram våra förslag. Vi kommer gärna till Stockholm för möte om denna situation om vad vi kan göra gemensamt eller så är ni givetvis välkomna att besöka oss i Landskrona. 

   
  Med vänliga hälsningar

  Moderata kommunfullmäktige gruppen i Landskrona 

Ett svar till “Ordning!”

 1. Barbro skriver:

  Mycket bra!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen